Proyectos y contratos

  • PRD2018/07 - "Cap a un habitatge emancipador. Anàlisi de l'opressió de classe i gènere a través de la financiarització de l'habitatge a les Illes Balears (HABEMA)", 2020-2023. Investigador principal: Onofre Rullan Salamanca. Projectes de recerca científica i tecnològica GOIB. Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. Proyecto.