Proyectos y contratos

  • "Globalització: visions crítiques actuals", 2009-2010. Investigador principal: Valdivielso Navarro, Joaquin. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Direcció General de Cooperació. Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració. Govern de les Illes Balears.. Contrato.
  • 064285 - "Transformaciones sociales y políticas en el Mediterráneo Occidental: democràcia, societat i treball", 2009-2010. Investigador principal: Alejandro Miquel Novajra. Convocatòria d'Ajuts de Cooperació al Desenvolupament: Projectes de Cooperació al desenvolupament. UIB. Agencia Española de Cooperación Interuniversitaria Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears. Proyecto.