Proyectos y contratos

  • "Bases per a l'elaboració del Pla de lluita contra l'Exclusió Social", 2001-2002. Investigador principal: Maria Antònia Carbonero Gamundí. Ajuts a la Recerca. Conselleria de Benestar Social. Govern Balear. Proyecto.