Proyectos y contratos

  • "Diagnóstico Social de Ibiza", 2000-2001. Investigador principal: Maria Antònia Carbonero Gamundí. Ajuts a la Recerca. Ajuntament d'Eivissa. Proyecto.
  • "Diagnòstic Social del municipi d'Eivissa", 2000-2001. Investigador principal: Carbonero, M.A.. Ajuts a la Recerca. Ajuntament d'Eivissa. Proyecto.