Otras publicaciones

  • Carbonero M. A.,Horrach, A., Mascaró, P. i Santiago, J.. , "L'espai social de l'exclusió. Una proposta d'àrees d'atenció preferent", Sa Nostra. Caixa de Balears.Quaderns Solidaris. UIB.. España, 2001. Libro.
  • Maria Antònia Carbonero, Andreu Horrach, Pere Mascaró i Josefina Santiago. , "L'espai social de l'exclusió a Balears". España, 2001. Libro.