Otras publicaciones

  • Lluís Ballester, Maria Antònia Carbonero, Andreu Horrach, Pere Mascaró i Josefina Santiago. , "Memòria d'un segle. Històries de vida", Colecció Quaderns Solidaris, núm. 2. España, 1997. Libro.