Publicaciones en revistas

  • Alejandro Miquel Novajra, "En veurem de més grosses? (Una anàlisi estructural de la immigració extracomunitària a les Illes Balears)", "Monografies de Benestar Social", Páginas 6-15, 2002. Artículo.
  • Carbonero Gamundí M. A., "Las estrategias de empleo de las familias en España. De la especialización a la diversificación", "Sociedad y Utopía. Revista de Ciencias Sociales", Número 20, Páginas 143-154, 2002. Artículo.
  • Carbonero Gamundí, M. Antònia, Cressier, Patrice y Erbati Larbi, "Un exemple de transformation radicale et planifiée du paysage agraire au Moyen Âge", "Bulletin d'archéologie marocaine", Volumen 19, Páginas 219-256, 2002. Artículo.
  • Miquel Novajra, A., "Capitol sobre mercat de treball i immigració", "Consell Econòmic i Social de les Illes Balears", Volumen 1, Número 1, 2002. Artículo.