Participación en congresos

  • Ballester LL.,Carbonero M. A., Horrach, A., Mascaró, P. i Santiago, J.. , "Qualitat de vida i trajectòries socials de la classe treballadora a Mallorca. Estudi retrospectiu d'un col.lectiu de jubilats". "VI Seminari d'Història Econòmica:pautes de consum i condicions de treball. Mallorca de l'època pre-industrial al turisme de masses", Palma de Mallorca, España, 1994. Presentación de comunicación.