TAULA RODONA: FILOSOFIA POLÍTICA: PROBLEMES D’AVUI, HOMENATGE A BERNAT RIUTORT