II SEMINARI: REPRODUCCIÓ BIOLÒGICA, REPRODUCCIÓ SOCIAL I ESFERA PÚBLICA (REPRODUCE)

(Contenido en el idioma por defecto)

Lloc: Sala de Reunions. 

Edifici Ramon Llull

Facultat  de Filosofia i Lletres

Universitat de les Illes Balears

Coordina: Lucrecia Burges

Fecha del evento: 5/10/2023

Fecha de publicación: 11/11/2023